En presentation av vårt portföljbolag Liveling

Liveling erbjuder en innovativ mobiltjänst inom den extremt snabbväxande tekniken multimedia live streaming. Tjänsten gör [...]

Pamoja erhåller stipendium

Vi kan stolt berätta att ett av våra portföljbolag, Pamoja Cleantech, mottagit ett exklusivt stipendium [...]