Tidiga investeringar och långsiktigt stöd

SU HOLDING investerar i affärsidéer och forskningsresultat. Vi arbetar för att forskare, lärare, studenter, alumner och anställda vid Stockholms universitet ska kunna förverkliga och kommersialisera sina idéer – och nyttiggöra sin forskning.

Med riskkapital, kunskap och ett stort nätverk tar vi innovationer från idé till bolag, och vidare ut nationellt och internationellt. Life Science, fintech, hållbarhetslösningar och materialforskning – bland våra bolag finns många företag inom en rad olika branscher.

Vi går tidigt in och investerar i affärsidéer och forskning som vi tror på. Det gemensamma för våra bolag är att de har stor drivkraft och är kopplade till Stockholms universitet.

Så här hjälper vi din affärsidé/innovation framåt

1: Det börjar med en idé

Alla bolag börjar med en idé. På Stockholms universitet föds varje år tusentals briljanta idéer. Med rätt hjälp kan dessa idéer bli till fantastiska innovationer och framgångsrika bolag – med produkter och tjänster som gör stor samhällsnytta.

Sedan mars 2018 samarbetar SU med Drivhuset Stockholm – som gör en initial bedömning och en verifiering av studenternas affärsidéer. Drivhusets rådgivare finns i våra lokaler i Villa Bellona på SU campus.

Stödet från Drivhuset (för studenter) inkluderar förutom rådgivning, utbildning och nätverksaktiviteter även verifiering av marknaden, tekniken och teamet och de kan också hjälpa till med att identifiera finansieringsbehovet.

När din idé kommit en bit på vägen och utvecklats, kan du också få hjälp med att skydda din idé samt få stöd för att finansiera en eventuell patentansökan.

Är du forskare, anställd eller alumn bokar du tid för rådgivning via: innovation@su.se. Är du student är du välkommen att boka tid för rådgivning med Drivhuset på: https://calendly.com/drivhuset

 

2: Nästa steg

Efter att vi verifierat en affärsidé eller ett forskningsresultat kan SU Holding ta vid och skjuta till tidigt investeringskapital.

I vår bedömning identifierar vi också behovet av marknadsplan och en strategisk målformulering. Vi tittar dessutom noga på engagemanget hos dig som entreprenör.

De bolag vi stöder erbjuds också kontorsplats i SU Holdings lokaler på Stockholms universitets campus.

3: Uppstarten

Tillsammans – och med våra affärsutvecklare – bygger vi bolaget vidare med fokus på affären. Vi formulerar kunderbjudandet, marknadsstrategier och tidiga intäktskällor.

Andra affärskritiska områden som SU Holding fokuserar på är kund och försäljning, finansieringsbehov, immateriella rättigheter samt utveckling och kompetens i teamet.

4: Accelerationen

Samtidigt som vi utvecklar ditt bolag blickar vi hela tiden framåt. Det innebär bland annat att vi planerar inför nästa eventuella finansieringsrunda.

I vårt breda nätverk finns affärsänglar, riskkapitalister och många andra viktiga innovationsaktörer. SU Holding kopplar samman dig med rätt investerare och gemensamt tar vi nästa steg.

5: Framtiden

Det finns ingen given tidsram för bolagen inom SU Holding. Hur länge vi är inblandade, som delägare och rådgivare, har att göra med varje företags individuella förutsättningar och utveckling. Vårt mål är att skapa bolag som står på egna ben och fortsätter växa.

När ditt bolag är tillräckligt moget kan vi ta en mer passiv delägarroll och du har alltid tillgång till vår expertis inför kommande finansieringsrundor eller en eventuell börsintroduktion.