Vi finns i vackra Villa Bellona på SU campus och vi förvaltar i dag ett tjugotal inkubator- och intressebolag sprungna ur Stockholms universitet. Verksamheten i SU Holding arbetar för att skapa framgångsrika bolag och för att skapa värden genom aktiv samverkan med det omgivande samhället. Huvudsyftet är nyttiggörande av forskningsresultat, för ett mer innovativt samhälle.

SU Holding är kommersialiseringspartner vid ut-licensieringsprojekt. Vid ärenden kring ut-licensieringsfrågor vänligen kontakta VD för SU Holding, Mona Wilcke, mobil: 073-690 30 10

Mona Wilcke
VD

073 – 690 30 10

Vicki E Holmberg
Verksamhetskordinator

072-147 23 76
E-post