Vi investerar i tidiga bolag som utvecklar forskningsbaserade innovationer från Stockholms universitet

Vi är här för att stödja dig som vill utveckla din forskning till att aktivt bidra till samhällets utveckling. Vi är en tidig investeringspartner och hjälper till att omvandla dina idéer och innovationer till att skapa bolag och med vårt stöd kan du fokusera på de viktigaste aktiviteterna, minska riskerna och skapa en grund för framtida affärsutveckling och kapitaltillskott.

SU Holding förvaltar idag ett tjugotal portföljbolag sprungna ur Stockholms universitet. Innovation, nutida och framtida uppfinningar, nya företag och nya affärsmöjligheter är avgörande för Sveriges framtida ekonomi och finansiering av vår gemensamma välfärd.

Nytänkande och innovation främjar evolution. Vi tror att vetenskapsbaserade innovationer till stor del kan vara med och förändra vår omvärld och arbetar för att ta vara på och förädla våra forskares och doktoranders forskning, idéer och resultat. Vägen från idé, via potentiella produkter och tjänster, till marknaden kan ofta vara komplicerad. Där kommer vi in och är den lots som krävs för att välja rätt väg och för att specifika, mätbara och realistiska mål nås.

Genom att göra lösningar tillgängliga för alla förstärker vi tillsammans med företag och investerare effekten av vetenskapsbaserade innovationer. SU Holding är även kommersialiseringspartner vid ut-licensieringsprojekt.

MONA WILCKE
VD
073-690 30 10
VICKI E HOLMBERG
VERKSAMHETSKOORDINATOR
072-147 23 76
E-post