Hans Börsvik
Ordförande

Sara Gustafsson
Ledamot

Mats Danielson
Ledamot

Mats Johnsson
Ledamot

Krusbeth Kristensson
Ledamot

Gunilla Nordlöf
Ledamot