LEDNINGEN OCH STYRELSEN FÖR SU HOLDING

Hans börsvik
Ordförande

Har 30 års erfarenhet av att leda ledningsgrupper och utveckla marknader, varumärken, och orginisationer- bland annat åtta år som vd och vice vd inom PwC.

Mats Danielson
Ledamot

Rektorsråd på Stockholms universitet och professor i data- och systemvetenskap. Tidigare dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Associerad forskare vid internationella institutet för tillämpad systemanalys (IIASA).

Helena Casserlöv-kvist
Ledamot

Grundare av och vd på Meritmind AB som är specialister på kvalificerade tjänster inom ekonomnirådet. De har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Linköping.

Andrej Lunusjkin
Ledamot

Studentrepresentant från kåren där han arbetsledare enheten för Evenemang och medlemsaktiviteter. Har en master i marinbiologi, en kandidat i statsvetenskap med inriktning ekonomi med har även läst miljörätt, språk, och litteraturhistoria på Stockholms universitet.

Mats Johnsson
Ledamot

Professor vid institutionen för material-och miljökemi vid Stockholms universitet där han är studierektor för forskarutbildningen.

Krusbeth Kristensson
Ledamot

Verksam som vd på C&M Projekt i Stockholm AB som arbetar med projektledning för hela byggprocessen.

Gunilla Nordlöf
Ledamot

Har tjänstgjort inom såväl näringslivet som offentlig verksamhet, bland annat som avdelningschef och finansråd på Finansdepartementet samt näringsråd på Näringsdepartementet. Sedan juni 2013 är hon generaldirektör på Tillväxtverket.

Vicki Ernstdotter Holmberg
Verksamhetskoordinator

Verksamhetskoordinator Vicki Ernstdottet Holmberg har arbetat med SU Holding sedan 1998 och har lång erfarenhet som vd-sekreterare i olika branscher. Hon har även arbetat inom PR, reklam och marknadskommunikation.

Mona Wilcke
VD

Mona Wilcke är sedan 2014 vd för SU Holding och har en bakgrund som såväl forskare som entreprenör.