Hans Börsvik
Ordförande

Har mer än 30 års erfarenhet av att leda ledningsgrupper och utveckla marknader, varumärken och organisationer – bl a åtta år som vd och vice vd inom PricewaterhouseCoopers (PwC)

Neus Visa
Ledamot

Professor, prefekt vid Institutionen för molekylär biovetenskap vid Wenner-Gren-institutet på Stockholms universitet och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.

Mats Danielson
Ledamot

Rektorsråd på Stockholms universitet och professor i data- och systemvetenskap samt tidigare dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fredrik Geijer
Ledamot

Har lång erfarenhet av redovisnings-, skatte- och finansieringsrådgivning. Tidigare 17 år som finansiell revisor och direktör på PwC.

Krusbeth Kristensson
Ledamot

Verksam som vd på företaget C&M Projekt i Stockholm, som arbetar med projektledning för hela byggprocessen

Gunilla Nordlöf
Ledamot

Har tjänstgjort både inom näringslivet och offentlig sektor, bland annat som avdelningschef och finansråd på Finansdepartementet samt näringsråd på Näringsdepartementet. Varit GD för Tillväxtverket. Sedan juli 2022 GD för E-hälsomyndigheten.