Hans Börsvik
Ordförande

Har 30 års erfarenhet av att leda ledningsgrupper och utveckla marknader, varumärken och organisationer – bl a åtta år som vd och vice vd inom PricewaterhouseCoopers (PwC)

Mats Johnsson
Ledamot

Professor vid institutionen för material- och miljökemi vid Stockholms universitet där han är verksam som studierektor för forskarutbildningen

Mats Danielson
Ledamot

Rektorsråd på Stockholms universitet och professor i data- och systemvetenskap och tidigare dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Gunilla Nordlöf
Ledamot

Har tjänstgjort både inom näringslivet och offentlig sektor, bland annat som avdelningschef och finansråd på Finansdepartementet samt näringsråd på Näringsdepartementet. Varit GD för Tillväxtverket. Sedan juli 2022 GD för E-hälsomyndigheten.

Krusbeth Kristensson
Ledamot

Verksam som vd på företaget C&M Projekt i Stockholm, som arbetar med projektledning för hela byggprocessen