Pamoja erhåller stipendium

Vi kan stolt berätta att ett av våra portföljbolag, Pamoja Cleantech, mottagit ett exklusivt stipendium från Energimyndigheten i Sverige för att kunna exploatera sina smarta energilösningar i Indien.