En presentation av vårt portföljbolag Liveling

Liveling erbjuder en innovativ mobiltjänst inom den extremt snabbväxande tekniken multimedia live streaming. Tjänsten gör det möjligt för människor att i mindre grupper producera, redigera och sända live-video med endast mobiltelefoner, en bärbar dator och tillgängliga mobilnät.