En presentation av vårt portföljbolag Liveling

Liveling erbjuder en innovativ mobiltjänst inom den extremt snabbväxande tekniken multimedia live streaming. Tjänsten gör [...]