Svenska Stjärnor i avtal med Eir Ventures

AB Svenska Stjärnor, grundat av 6 svenska universitetsholdingbolag, inklusive SU Holding, har ingått ett partnerskapsavtal med den nyetablerade investeringsfonden Eir Ventures

Parterna syftar till att förse nystartade företag med såddfinansiering genom ett speciellt investerings­instrument inom fonden.

Den nya investeringsfonden Eir Ventures och dess ledningsgrupp har genomfört en första investeringsstängningsrunda av sin fond på SEK 790 miljoner, tillsammans med ett investerarsyndikat bestående av: Saminvest, European Investment Fund (EIF), det danska Vækstfonden och Novo Holdings, samt ytterligare privata investerare inklusive 6 svenska universitetsholdingbolag.

Fonden och dess investerare vill bygga ett starkt affärsflöde av högteknologiska företag att investera i. Svenska Stjärnor hjälpte fondförvaltningen att beskriva de arbetsmodeller och kapitalstrukturer som behövs i de tidiga stadierna av företagets utveckling.

Eir Ventures och AB Svenska Stjärnor lanserar härmed ett speciellt finansieringsverktyg med inriktning på såddfinansiering, s k ”seed funding”. Det kommer att investera i de mest lovande spin-outsen från de 6 universitetsholdingsbolagen och deras inkubatorprogram samt investeringsportföljer. Vidare kommer Eir Ventures att ha möjlighet att investera i framtida finansieringsrundor i serie A och B i dessa företag.

– Eir Ventures kommer att vara en idealisk investeringspartner för att fylla klyftan i finansieringen i de tidiga stadierna av företagsutveckling och det tillfredsställer behovet av tidiga såddinvesteringar i våra mest lovande företag, säger Mona Wilcke, vd för SU Holding och styrelseordförande från Svenska Stjärnor i en skriftlig kommentar.

Fotograf: Thomas Rönn