SciPro

Ett av våra stolta portföljbolag, SciPro, med docent Henrik Hansson i spetsen, har utvecklat ett datoriserat stöd för att komplettera den personliga handledningen.

Systemet används redan på kandidat- och masternivå, men testas nu i skarpt läge på doktorander.