NYTT I FEBRUARI

EMPE DIAGNOSTICS ERHÅLLER 3,2 MILJONER DOLLAR

Vi är glada att kunna meddela att EMPE Diagnostics har fått ett bidrag på 3,2 miljoner USD från Bill & Melinda Gates Foundation samtidigt som företaget har stängt ännu en framgångsrik investeringsrunda för att vidareutveckla ett diagnostiskt verktyg för att upptäcka multiresistenta tuberkulosbakterier.

www.empediagnostics.com

 

EDAIDER LANSERAR EN DATADRIVEN UTBILDNINGSPLATTFORM

SU Holding blev den första investeraren i EdAider, som består av framstående lärare, IKT-utvecklare, rektorer och forskare. EdAider hade en mycket spännande resa 2022 med lanseringen av den datadrivna utbildningsplattformen och en fristående app som hjälper skolor att arbeta med elevernas välbefinnande på ett datadrivet sätt.

www.edaider.com

 

VOC DIAGNOSTICS LYCKADES UPPTÄCKA ÄGGSTOCKSCANCER

Vårt portföljbolag VOC Diagnostics metod har lyckats upptäcka äggstockscancer från utsläpp från blodplasma i gasfas med 98 % känslighet och 94 % specificitet. VOC, Volatile Ovarian Cancer Diagnostics, är ett av SU Holdings mest lovande life science-företag.

www.vocdiagnostics.com