IVAs 100-lista 2021 Vi är med!

Nu är den här igen – IVAs 100-lista. 2021 har underrubriken ”Från kunskap till hållbar kris-beredskap”.  Stolt kan vi berätta att bland dessa unika projekt återfinns några från vår sfär:

Countagen      EdAider      ESGAI AOAi      Helision

Här är länk till hela listan med alla spännande projekt, där du närmare kan bekanta dig med dem:

https://www.iva.se/projekt/research2business/ivas-100-lista-2021/