FUHS-konferens/årsstämma

SU Holding är medlem i FUHS (Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige) och i andra veckan i april 2019 höll FUHS sin årsstämma, tillsammans med innovationskontoren, på Mittuniversitetet i Östersund.

FUHS uppgift är, bland annat, att bevaka och främja utvecklingen inom universitetsholdingbolagen i Sverige och internationellt. Läs mer på:  https://fuhs.se