VIRUS-FORSKNING

ANNA-LENA SPETZ, som framgångsrikt driver vårt portföljbolag TIRmed Pharma, kommer att ingå i ett projekt vid Stockholms universitet som har beviljats ett forskningsbidrag från EU på 2,8 miljoner euro, för att utveckla antiviral behandling mot det nya coronaviruset. Projektet ska ledas av Anna-Lena Spetz, som är professor i immunologi vid Institutionen för molekylär biovetenskap vid Wenner-Grens institut.
– Genom att utveckla en bred-spektrum antiviral behandling, bygger vi samtidigt beredskap för att behandla framtida epidemier, när nya virus överförts från djur till människa och vår lösning med bred-spektrum antiviral behandling kan användas mot luftvägsvirus, där vi idag saknar en effektiv behandling, säger professor Anna-Lena Spetz.
Projektet, som går under namnet ”Fight-nCoV”, arbetar för att bl a utveckla en ny typ av antiviral behandling med effekt mot det nya coronaviruset, men även mot flertalet andra virus som också angriper luftvägarna, till exempel RS-viruset. Projektet, som beräknas pågå i två år, bygger på många års tidigare forskning.