VÄLKOMMEN TILLDELNING

Vårt portföljbolag EdAI Technologies har av VINNOVA tilldelats SEK 800 000 för sitt arbete med innovativ utbildningsteknologi för adaptiv undervisning i klassrummet likväl som för distansundervisning i och efter kristider, samt för vidare utveckling av deras AI-baserade lärplattform Edaider.
Läs mer på: www.edaitech.com