TILLDELNING

SU Holdings portföljbolag VOC Diagnostics har från bl a ALMI Invest och privata investerare tilldelats 4,8 MSEK för utvecklingen av sin metod för äggstockscancer-diagnostik.
Pengarna kommer att användas till fortsatta kliniska studier, vidareutveckling av instrument samt inledande arbete med CE-certifiering.
Läs mer om VOC och deras intressanta arbete på: www.vocdiagnosticsab.com