STEGAR VIDARE

Vårt portföljbolag SciMind, som leds av Henrik Hansson, har tagit fram och utvecklat systemet SciPro, ett online-IKT-stödsystem för hantering och handledning av avhandlingar på kandidatexamen, master- och doktorandnivåer har nu gått vidare till steg 2 i VINNOVAs program ”Innovativa start-ups” och tilldelats SEK 900.000 för vidare utveckling och kvalitetsarbete.
https://sciproprojects.com/