STARDOTS + ONDOSIS = SAMARBETE

Vårt portföljbolag Stardots, som utvecklar produkter inom neurologi, ingår strategiskt samarbete med OnDosis, som utvecklar en unik enhetsplattform för flexibel och individualiserad dosering av läkemedel.

Avsikten med samarbetet är att kombinera de båda företagens banbrytande teknologier för att möjliggöra utveckling av unika produkter för behandling av Parkinsons sjukdom.

www.stardots.se        www.ondosis.com