STARDOTS LANSERAR NY PLATTFORM

Stardots affärsidé är att utveckla mjukvaruplattformar för digitala biomarkörer, behandlingsoptimering och diagnos med ett initialt fokus på neurologi och Parkinsons sjukdom.  Bolaget är nu i slutfasen av UIC Accelerator och framöver väntar en spännande tid. I mars 2023 drar de i gång sin första kliniska prövning för plattformen ANLIVA™  –  där visionen är att erbjuda digitala biomarkörer och objektiva behandlingsoptimeringar. Daniel Petrini, som är VD på Stardots, har en hög målsättning och säger:  ”Planen är att lansera plattformen under första delen av 2024”

Besök Stardots här:  www.stardots.se