SÄKER LAGERDATA

Vår bolagsportfölj innehåller många intressanta bolag och här presenterar vi nu stolt det senaste tillskottet: AKURET AB
Deras lösning/affärsidé ser till att butikernas lagerdata stämmer med verkligheten. På så sätt hjälper de sina kunder att vinna både tid och pengar. Detta leder i sin tur till både högre kundnöjdhet och mer resurseffektiv logistik.
www.akuretsolutions.com