Robostock – glada deltagare i SU Business Model Cup

Robostocks automatiserade tjänst har stark koppling till finansiell forskning och ska hjälpa privatpersoner att fatta bättre investeringsbeslut.

Läs mer på: www.robostock.se