MOTTAGIT INVESTERING

Vi är glada att meddela att VNV Global AB har investerat 10 MSEK vårt portföljbolag Stardots. Övriga aktieägare i Stardots är Uppsala universitet Invest, SU Holding och Linnéa Capital. Stardots är ett djupteknologiskt företag som sammanför ingenjörer och matematiker med neurologer och life-science-utvecklare.

Mer info:  www.stardots.se