LEVANDE HAV

Vinnarna av ”Stockholms Innovationsstipendium 2020” har utsetts av en jury bestående av 32 experter från Stockholms näringsliv och innovationssystem. De har utvärderat 160 innovationer och utsett de 5 mest lovande. En av dem är Eva Bergström, vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, som med sitt projekt Levande Hav vann i kategorin Social & ekologisk hållbarhet.

Utdrag ur juryns motivering:  Årets stipendium går till en innovation som lyckats skapa något nytt i det som tidigare var ett tomrum på marknaden. Av det som inte sågs som tillräckligt värdefullt för att satsa på, har pristagaren lyckats skapa en produkt som på sikt kan åtgärda ett stort problem. Genom innovativ behandling och användning av ett restmaterial från kalkindustrin, kan fosfor bindas till havsbotten så att övergödningen av Östersjön minskar. Vinnare i Stockholms Innovationsstipendium 2020 i kategorin Social och ekologisk hållbarhet är Eva Björkman med innovationen ”Aktiverad kalksten för en levande Östersjö.”

Eva Bergström, med sitt projekt Levande Hav, ingår i Stockholms universitets förinkubator där hon erhåller värdefull coachning för att ta sin innovation framåt.