Långväga besök

SU Holding fick prominent besök av en investeringsdelegation från Beijing, CEEA, för eventuella framtida samarbeten