FÖRINKUBATOR LANSERAS

SU INNOVATION lanserar nu ”Förinkubatorn för forskare” där man under
3 månader får vägledning/coachning för att kunna utveckla sina idéer/rön till att kanske bli något som individ eller samhälle har nytta av. Efter en utvärdering kan man sedan gå vidare till nästa nivå, SU Inkubator, där man får mer skräddarsydd experthjälp och utbildning i entreprenörskapet. Kostnadsfritt dessutom.
För mer information och kontakt: innovation@su.se