ÅFORSK-STIPENDIUM TILL LEVANDE HAV

”LEVANDE HAV” är en av 10 entreprenöriella idéer som tilldelas ”Åforsk entreprenörstipendium 2021”

Levande Hav drivs av entreprenören och forskaren Eva Björkman, Stockholms universitet/SU Inkubator
Affärsidén i korthet: Aktiverad kalksten för ett friskt och levande Östersjön. Ett nytt material, aktiverad kalksten, binder fosfor till havsbotten. Materialet är framställt av ett billigt restmaterial från kalkindustrin och ger mindre övergödd Östersjö, minskad algblomning, syresätter döda bottnar och ger förbättrad livsmiljö för fiskar och vattenlevande organismer.