EMPATIK AI UPPMÄRKSAMMAS

Vårt portföljbolag Empatik AI utvecklar ett verktyg som ska förstå vad som ligger bakom den mänskliga fasaden. Under inspelade videosamtal analyseras mimik, kroppsspråk och röst – data som ska hjälpa yrkesgrupper som jobbar med människor. Verktyget ska fungera som en assistent till terapeuten och ge information om hur det sociala samspelet utvecklas – vilket är en nyckel till att åstadkomma förändring.

Empatik AI och deras forskning får stor uppmärksamhet i media. Senast sågs de i ett inslag i en nyhetssändning i TV4 den 14 oktober 2023.

Här får du mer information om Empatik AI och deras intressanta verksamhet www.empatik.ai