AMYLOIDIA FÅR ETT LYFT FRÅN VINNOVA

AmyloiDia Sweden AB är ett av våra, med KI Holding samägt, bolag som utvecklar en ny metod för att detektera peptid- och proteinaggregat på molekylär nivå, samt för att mäta deras storlek och koncentration. Företagets fokus ligger på läkemedel inom amyloidfältet. Exempel på amyloid-relaterade sjukdomar är bl a Alzheimer, Parkinson och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.

Företaget har nu vunnit 300.000 kronor från Vinnovas program Innovativa start-ups!

AmyloiDia Sweden AB är grundat av forskare från KI och Stockholms universitet. Företagsidén går ut på att tillverka ett instrument som med högkänslighet och skarp precision kan detektera biomarkörer i blodplasma för att diagnostisera Alzheimers Disease (AD).

Ett spännande företag med en viktig affärsidé – som bidrar till utvecklingen för att lättare förstå och hantera dessa sjukdomar.