AKURET ERHÅLLER 4 MILJONER

Akuret erhåller 4 miljoner i investering från affärsänglar

Vårt portföljbolag Akuret har lyckosamt genomfört en investeringsrunda på 4 miljoner.

Fyra affärsänglar/investerare deltog i rundan.

Akuret har utvecklat ett system för effektivare lagersaldohantering som snabbt upptäcker och korrigerar saldofel och tomma hyllor för detaljhandeln.

https://sv.akuretsolutions.com/