.

08 – 674 79 00
info@holding.su.se

Villa Bellona, Universitetsvägen 8
106 91 STOCKHOLM

Mona Wilcke
Verkställande direktör
073 – 690 30 10
Vicki E Holmberg
Verksamhetskoordinator
08 – 674 77 95
E-post