Välkommen till SU Holding

Vi finns i Villa Bellona på SU campus, i samma lokaler som SU Inkubator, och förvaltar idag ett tjugotal inkubator- och intressebolag sprungna ur Stockholms universitet. Verksamheten i SU Holding arbetar för att skapa framgångsrika bolag och för att skapa värden genom aktiv samverkan med det omgivande samhället. Huvudsyftet är nyttiggörande av forskningsresultat för ett mer innovativt samhälle.

SU Holding är kommersialiseringspartner vid ut-licensieringsprojekt. Vid ärenden kring ut-licensieringsfrågor vänligen kontakta VD för SU Holding, Mona Wilcke   Mobil: 073-690 30 10

Aktuellt

Villa Bellona,  Universitetsvägen 8
106 91 STOCKHOLM (karta)

08-674 79 00
info@holding.su.se