SU Holding

SU Holding arbetar för att maximera nyttiggörande och kommersialisering av Stockholms universitets forskningsresultat och förvaltar därtill befintliga innehav i de bolag vi är delägare i genom aktivt ägarstöd. SU Holding är kommersialiseringspartner vid ut-licensieringsprojekt.

Vid ärenden kring ut-licensieringsfrågor vänligen kontakta VD för SU Holding, Mona Wilcke, mona.wilcke@holding.su.se.

Vi finns i Villa Bellona på SU campus i samma lokaler som SU Inkubator och förvaltar idag ett tjugotal inkubators- och intressebolag sprungna ur Stockholms universitet. Verksamheten i SU Holding arbetar för att skapa framgångsrika bolag och för att skapa värden genom aktiv samverkan med det omgivande samhället. Huvudsyftet är nyttiggörande av forskningsresultat för ett mer innovativt samhälle.

Klicka på följande länkar för att läsa vår bolagsordning, årsstämma och årsredovisning.

Vicki E Holmberg och Mona Wilcke i Villa Bellona, SU Holding