Aktuellt

Läs mer

Bolagsinnehav

ApiRays AB

ApiRays AB provides enzyme production. Enzymes are important for bio-pharmaceuticals companies to develop diagnostics, drug screening, clinical research assays and to find novel drugs. Enzyme production failure, hinder the development of pharmaceutical drugs, causing large costs for the companies. This innovation of ApiRays AB represents a unique technology for enzyme production that can be applicable in several of such platforms and originates from very skilled researchers from Stockholm University.

BÄCKE

BÄCKE har en affärsidé som ska förändra dagens kommunikationsverktyg med design, användarvänlighet och varumärke. Bolaget består av Fredrik Engblom, Felix Lange och Jonas Lindh.

backephone.com

CloneOpt AB

CloneOpt AB is a start-up company with a business concept to provide protein production services to biotechnology companies, academic institutions and government agencies. CloneOpt has discovered a highly potent approach, which they use to increase protein production. CloneOpt offers licensing agreements for their customers.

www.cloneopt.com

Student Node

Kontakter och integration med yrkesverksamma i sin bransch är nyckeln för att studenter ska kunna få en bra start i karriären och upptäckta var de vill jobba. Student Node hjälper dig att kick-starta karriären genom att träffa arbetsgivare på afterwork, frukostseminarier, hackerträffareller andra mötesformer. På så vis får du insikten och kontakterna i din bransch. Är du som deflesta andra intresserad av att få kontakter som kan leda till exempelvis jobb, praktik, erfarenhet, mentorskap eller att du kan skriva din uppsats hos någon? Då ska du precis som många av dinastudiekamrater göra det enkla valet att gå med i vårt nätverk på studentnode.com.

www.studentnode.com

Weavler

Weavler är en webbshop och marknadsplats för kreatörer, av kreatörer. Läs mer på www.weavler.it

www.weavler.it

NeoZeo

NeoZeo offers a solution to tap the largest unexplored potential for producing biomethane–renewable vehicle fuel from biogas: the farms. NeoZeo was established in 2010 and has state ofthe art knowledge and expertise on porous materials for gas separation and particularly for biogas upgrading (separation of CO2 and CH4). NeoZeo derives from several years’ research in materialschemistry at Stockholm University in Sweden, a leading research environment on porous materials. The biogas upgrading technology is based on pressure swing adsorption principles and particularly applicable to small-scale biogas producers e.g. farms.

www.neozeo.com

Returnado

Utvecklar innovativa lösningar och processer inom handel. Läs mer på http://www.returnado.com

http://www.returnado.com

Om SU Holding

Vi finns i Villa Bellona på SU campus i samma lokaler som SU Inkubator och förvaltar idag ett tjugotal inkubators- och intressebolag sprungna ur Stockholms universitet. Verksamheten i SU Holding arbetar för att skapa framgångsrika bolag och för att skapa värden genom aktiv samverkan med det omgivande samhället. Huvudsyftet är nyttiggörande av forskningsresultat för ett mer innovativt samhälle.

SU Holding är kommersialiseringspartner vid ut-licensieringsprojekt. Vid ärenden kring ut-licensieringsfrågor vänligen kontakta VD för SU Holding Mona Wilcke

Mobil: 0736-90 30 10

Email: mona.wilcke@holding.su.se.

Klicka på följande länkar för att läsa vår bolagsordning, årsstämmaprotokoll, årsredovisning. Här finner ni kallelsen till årets stämma.

Styrelsen

Hans Börsvik

Ordförande

Mernosh Saatchi

Ledamot

Mats Danielson

Ledamot

Savas Caliskan

Ledamot

Patrik Tigerschiöld

Ledamot

Mats Johnsson

Ledamot

Partners

Kontakt

KONTAKTA OSS

Växel 08-674 79 00
info@holding.su.se
Mona Wilcke (VD) 073-690 30 10
mona.wilcke@holding.su.se

BESÖK OSS

Villa Bellona
Universitetsvägen 8
106 91 Stockholm
Din mail


Ämne


Meddelande


Send