SU Holding

SU Holding arbetar för att maximera nyttiggörande och kommersialisering av Stockholms universitets forskningsresultat och förvaltar därtill befintliga innehav i de bolag vi är delägare i genom aktivt ägarstöd. SU Holding är kommersialiseringspartner vid ut-licensieringsprojekt.

Vid ärenden kring ut-licensieringsfrågor vänligen kontakta VD för SU Holding, Mona Wilcke, mona.wilcke@holding.su.se.

Vi finns i Villa Bellona på SU campus i samma lokaler som SU Inkubator och förvaltar idag ett tjugotal inkubators- och intressebolag sprungna ur Stockholms universitet. Verksamheten i SU Holding arbetar för att skapa framgångsrika bolag och för att skapa värden genom aktiv samverkan med det omgivande samhället. Huvudsyftet är nyttiggörande av forskningsresultat för ett mer innovativt samhälle.

Vicki E Holmberg och Mona Wilcke i Villa Bellona, SU Holding