NYEMISSION I EMPE DIAGNOSTICS

En nyemission i EMPE Diagnostics ger företaget möjlighet att genom sin uppfinning vara med och bekämpa tuberkulos. I nyemissionen deltog Almi Invest och investerare från Sciety-nätverket.

EMPE har utvecklat en patenterad lösning i form av ett test-kit för att enkelt och snabbt kunna diagnostisera tuberkulos. Även på kliniker i områden med begränsade resurser.

EMPE kommer med sin produkt att ingå i ett stort nationellt tuberkulosprogram.

SU Holding är stolta över allt detta då EMPE är ett av de bolag som utvecklats i samarbete med oss och där vi var den första investeraren i bolaget.

 

http://www.empediagnostics.com